E-postadresser till kvartersombud

Publicerad tisdag 25 apr 2017, 12:39

För att styrelsen enkelt ska kunna informera kvartersombuden om arbetet med service av garageportar och grönytor med mera önskade styrelsen under kvartersombudsmötet få in e-postadresser till alla tillträdande kvartersombud. I dagsläget saknas adresser till kvartersombuden i kvarter 3, 8, 10 och 11. Det vore därför mycket uppskattat om styrelsen skulle kunna få in dessa.

Skicka gärna adressen till ordforande@ekebyvagen.se så ser jag till att lägga in dessa adresser i styrelsen register. Inga adresser kommer offentliggöras på hemsidan utan detta är endast för att förenkla kommunikationen mellan styrelse och kvartersombud.

Hälsningar

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.