Logga in

Motion

Motioner till årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast sista januari. Det går bra att emaila någon i styrelsen eller lägga i någon av styrelsens representanters brevlåda.

Hur du skriver en motion:

Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om – kort, informativ och tydlig.

Sammanfattning – kort introduktion av problemet samt rekommendation.

Bakgrund med ev. frågeställningar.
Beskriv problemet och behov av lösning;
– Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
– Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
– Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

Bedömning.
Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

Yrkande – Förslag till beslut
Vad exakt ska beslutas enligt Din rekommendation?
Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.

Avslut med namn/medlemsnummer och datum

Förslag på mall att använda: Klicka här!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.