Logga in

Kvartersombud

Kvartersombud 2024 samt sammankallande för valberedning

Kvarter

Namn

Husnr

1

Åke Wredh

31

2

Olli Ekholm

65 S

3

Przemyslaw Oracz

77

4

Maivor Rehnström

121

5

Karin Fridensköld

147

6

Lars Henriksson

163

7

Arne Isberg

191

8

Lena Lindbeck

215

9

Peter Heidrich

239

10

Alexander Lindau Dynefalk

245

11

Peter Nyberg

275

S = Sammankallande för valberedningen

.

Kvartersombud

Kvartersombuden ska fungera som en länk mellan styrelsen och samfällighetens medlemmar, samt utgöra valberedning. Kvartersombuden sitter ett år i taget och övertagandet sker i samband med arbetsdagen på våren.
Kvartersombuden hälsar nya grannar välkomna och informerar om samfälligheten och dess verksamhet. Ombuden informerar också styrelsen/kassören om nyinflyttade. Kvartersombudens kanske huvudsakliga uppgift är att se till att reparationer och underhåll på samfälld egendom sköts, som ex. garage, lekplatser mm. Under hösten lämnar ombuden (vid behov) in förslag på åtgärder till styrelsen (nya budgeten) inför kommande år.

Det är kvartersombuden som samordnar alla arbetsinsatser inom sitt område samt ser till att att det genomförs på bästa sätt. Att vara kvartersombud är en uppgift som alla någon gång får ta på sig och inte kan frånsäga sig. Turordningen följer husnumren i de olika kvarteren. Se kontaktinformation eller kvartersinformation på föreningens hemsida. En person som sitter i föreningens styrelse skall samtidigt inte vara kvartersombud.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.