Logga in

Kvartersombud

Kvartersombud 2023 samt sammankallande för valberedning
Kvarter Namn Husnr
1 Jonas Kennryd 29 S
2 Åsa, Andreas Zöchling 63
3 Carina Westerberg 75
4 Patricio Alex Salinas Maldonado 119
5 Olof och Sylvia Ranhagen 145
6 Birgitta och Gunnar Nedin 161
7 Birgitta Lind Öhman 189
8 Joakim Olof Risberg 213
9 Mika Norlin 237
10 Daniel Enmark 267
11 Claes Careberg 271
S = Sammankallande för valberedningen

.

Kvartersombud

Kvartersombuden ska fungera som en länk mellan styrelsen och samfällighetens medlemmar, samt utgöra valberedning. Kvartersombuden sitter ett år i taget och övertagandet sker i samband med arbetsdagen på våren.
Kvartersombuden hälsar nya grannar välkomna och informerar om samfälligheten och dess verksamhet. Ombuden informerar också styrelsen/kassören om nyinflyttade. Kvartersombudens kanske huvudsakliga uppgift är att se till att reparationer och underhåll på samfälld egendom sköts, som ex. garage, lekplatser mm. Under hösten lämnar ombuden (vid behov) in förslag på åtgärder till styrelsen (nya budgeten) inför kommande år.

Det är kvartersombuden som samordnar alla arbetsinsatser inom sitt område samt ser till att att det genomförs på bästa sätt. Att vara kvartersombud är en uppgift som alla någon gång får ta på sig och inte kan frånsäga sig. Turordningen följer husnumren i de olika kvarteren. Se kontaktinformation eller kvartersinformation på föreningens hemsida. En person som sitter i föreningens styrelse skall samtidigt inte vara kvartersombud.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.