Nyheter – maj 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – april 2017

Avgrävningen av fibernätet

Publicerad söndag 12 maj, 10:39

För ca 1 månad sedan hade kommunen för avsikt att asfaltera gångvägen som löper mellan Ekebyvägen och och ut mot 4-Hgården. Kommunen lade ut detta markarbete på företaget Swevia. Swevia påböjade markarbetet med att fräsa upp gammal asfalt med en speciell fräsmaskin. I samband med detta så fräste man av ett av våra bredbandsfiber. Föreningen tog kontakt med Ownit för att så snabbt som möjligt få igång bredbandet till de som blivit drabbade. ( ganska stor andel av våra medlemmar,)

Därefter uppstod diskussion om vem som skulle stå för lagnngen av den avgrävda kabel, Styrelsen tog då kontakt med samtliga inblandade aktörer och ordnade ett möte. På mötet var representanter för Swevia, Vallentuna kommun, CLS och 2 från styrelsen( Markus S och Lars Å). Ingen av de kallade parterna uppgav att de inte hade för avsikt att betala då det ansåg att det inte var deras ansvar.

Strax innan mötet anvslutades tillfrågades parterna Swevia och CLS om de kunde tänka sig en förliknng som innebar att slutsumman delas på 3 lika delar. Slutsumman för hela lagningen var 60.000kr inkl moms. Parterna Swevia och CLS accepterade förslaget från oss. Styrelsen lät medddela att vi tar med oss frågan för överläggande. Styrelsen har under denna process haft kontakt med Villaägarna för vägledning. Ordförande kallade till extra styrlesemöte för att kunna ta beslut i frågan. Styrelsen tog ett enhälligt beslut om att gå med på förlikningen som innebar att summan delas på 3 delar dvs att samfälligheten får en kostnad på 20.000kr. Se vidare extra styrelsemöte.

Nu har Swevia påbörjat sin asfaltsbeläggning på ursprungsplatsen. Kabeln är lagad och samtliga företag som krävt ersättning för lagande av kablen, har fått betalt. Ekeby samfällighet har påbörjat ett arbete med att kartlägga alla våra nergrävda kablar. Dessa skall sedan läggas in i en databas där man kan söka efter hur fibernätet ligger i ett område.

Hälsningar Styrlesen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.