Nyheter

Vill du vara med och göra iordning kvarterslokalen?

Som boende i Ekeby samfällighetsförening känner ni säkert till att vi har en kvartersgård på Ekebyvägen 151 som går att boka för t. ex. kalas eller andra sammankomster

En påminnelse om ni flyttar

Kom ihåg att informera mig om ni flyttar. Jag önskar då ett mail till kassor@ekebyvagen. se med namn på köparen och datum för flytt

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö

Städdag på hösten

Datum för höstens städdag 2019 är den 19'e Oktober

Avgrävningen av fibernätet

För ca 1 månad sedan hade kommunen för avsikt att asfaltera gångvägen som löper mellan Ekebyvägen och och ut mot 4-Hgården. Kommunen lade ut detta markarbete på företaget Swevia. Swevia påböjade markarbetet med att fräsa upp gammal asfalt med en speciell fräsmaskin

Fel på Garagport

Firman som monterade portarna är här på onsdag den 27/3 19 om ni har något som skall justeras ring 070-6381815 Lars Åsberg

E-postadresser till kvartersombud

För att styrelsen enkelt ska kunna informera kvartersombuden om arbetet med service av garageportar och grönytor med mera önskade styrelsen under kvartersombudsmötet få in e-postadresser till alla tillträdande kvartersombud. I dagsläget saknas adresser till kvartersombuden i kvarter 3, 8, 10 och 11. Det vore därför mycket uppskattat om styrelsen skulle kunna få in dessa
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.