Nyheter – november 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – juni 2017

Nyheter

4H - Gården får vara kvar

Det verkar som om 4H - Gården som ligger i angränsning till vårt område kommer att få fortsätta sin verksamhet även efter att december är slut. Ni kan läsa mer om detta här: http://www. mynewsdesk
Nyheter

Fakturan för sista kvartalet i år

I dagarna kommer fakturan med medlemsavgiften för sista kvartalet i år i er brevlåda. Dessvärre skrevs de ut med fel förfallodatum. För att spara på papper och miljön korrigerade jag förfallodatumet för hand så att pengarna kommer in på föreningens konto innan årsskiftet

Garageportar kvarter 1 -2

Montering av portar börjar gå mot sitt slut samtliga gårdar är klar utom kvarter 1 och 2 Tvåans kvarter där börjar montering i garage 20-25 vilket skall tömmas av berörda parter

Höststädning lördag den 27 Oktober

Höststädning skall samtliga kvartersombud göra utskick om, container kommer som vanligt att ställas ut för trädgårdsavfall inga andra sopor som stål eller plåt eller sten ,papper,

Nya TV boxar avhämtas i kväll föreningsgården kl 18:00- 17:30 den 25/9 18

Snart delas nya tv boxar ut

Ownit har levererat nya boxar som kommer att delas ut i området dessa skall hämtas i kvartersgården ,vi återkommer inom kort med datum.

Garagportbyte

Vecka 35 påbörjades byte av portar gård 4 och därefter vecka 36-37-38 gård 3 och gård 5 räknas ca vecka 41-42 beroende på leverans från fabrik. Tänk över om Ni vill ha elöppning av porten kostnad 3680 kr betalas av garageport innehavaren, beställning gällande portöppnare kommer att läggas i din brevlåda

Elstolpar är fixade kvarter 3-4-5

Ljus o kraft har varit här och lagat vägbelysningen, det var kortslutning på en kabel i kvarter 4 så nu har vi ljus igen trevlig fortsättning på sommaren. Styrelsen Ekeby

Garagepotar påbörjas byte i kvarter 6-7 vecka 33

Nya portar börjar monteras vecka 33-34 ,lappar har lagts i postlådan för dom berörda

Ljusstolpar kvarter 3-4-5

ljuset fungerar inte i dessa områden, Ljus o Kraft försöker hitta felet .

Protokoll för extra årsstämma 14 juni -18

Hej. Nu finns protokollet för extra årsstämman uppe på hemsidan under fliken årsmötesprotokoll. mvh Styrelsen

Extra årsstämma

Extra årsstämma om att rösta för beslut angående motorer till garageportar och förlängning av avtal med Ownit. 2018-06-14 kl. 19.00 i föreningslokalen. Mer information finns under fliken "Extra årsstämma" mvh Styrelsen

Det har börjats montera nya Garageportar

I dag den 24 april började portfirman att montera portar i kvarter 8 och 11 och därefter kvarter 9 -10

Städdag 28 april 2018

Lördag den 28 april infaller årets vårstäddag. Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställda på samma platser som föregående år. Tänk på att det är trädgårdsavfall och endast trädgårdsavfall som får slängas i containrarna

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokollet för 2018

Tack för visat intresse på årsstämman

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog på årsstämman och passa på att delge lite information i väntan på stämmoprotokollet. Eftersom föreningen inte lyckades välja en kassör då ingen av de invalda styrelseledamöterna känner att de besitter den kompetensen som krävs kommer styrelsen se över möjligheterna att ta in extern kompetens. Eftersom detta inte funnits med i budgeten kommer styrelsen att utlysa en extrastämma så fort förslaget är framarbetat

Felaktig siffra i föreslagna årsbudgeten

Hej. Såhär timmarna innan årsstämman har det påkallats ett fel i den av styrelsen framlagda årsbudgeten. Felet smög sig in under posten Snöröjning och den budgeterade kostnaden för den under 2018 ska vara 133 000kr och inte 2 000kr

Kom ihåg att klippa häcken

Även om snön fortfarande ligger vit och tempraturen är 0-gradig så vill vi påminna om att ni åller era häckar innanför er fastighet. Både för allas säkerhet men också så att exempelvis snöplogen ska kunna komma fram utan att förstöra den. Varma hälsningar Styrelsen

Mer information om årsmötet

En extra länk till styrelsens förslag till beslut för motionerna till årsstämman har lagts till under fliken för årsstämman. Varma hälsningar Styrelsen

Årsmöte 2018

Information till årsmötet 2018

Avstängning av vatten

Uppdaterat! Eftersom den ventil som skulle stänga av vattnet inte verkar fungera har arbetet inte utförts. Vi ber därför att få återkomma när vi vet mer. Varma hälsningar Styrelsen Då det har uppstått ett läkage på Ekebyvägen 71 och det inte går att stänga av vattnet inne på fastigheten kommer vattnet som går ute i samfälligheten att vara avstängt en stund under eftermiddagen från klockan 14

Styrelsen söker en kassör

Är du intresserad av att vara kassör i föreningen. Hör i så fall av dig till valberedningen. Varma hälsningar Styrelsen.

Mätning av garageportar

På måndag 4/12 kommer Dala El&Port och börjar mäta garageportarna för beställning. De kommer ha sällskap delar av dagen av Mark i styrelsen. Varma hälsningar Styrelsen

Reparation och byte av garageportar

Styrelsen har beslutat om att påbörja ett byte av de gamla garageportarna mot nya. Detta då den inventering som gjordes av garageportarna påvissat ett sämre skick än väntat. Det är även så att det idag finns fyra stycken trasiga portar

Kontakta oss i styrelsen

Nu har vi underlättat för Dig som användare av Ekebysamfällighets hemsida. För att kontakta oss går du under rubriken " Styrelsen/konakta oss" kilcka på rubriken så kommer du till sidan med kontaktuppgifter till styrelsen. Välj passande ansvarsområde för din fråga eller upplysning och klicka sedan på e-post

Samanställning av enkätsvaren

Nu har styrelsen sammanställt enkätsvaren och det visade sig att av de alternativen som fanns vann byte av garageportar en klar förstaplats. Sedan var det väldigt jämt mellan frågan om asfaltering och upprustning av lekplatser där det visade sig att asfaltering var precis lite mer intressant än lekplatser. På en klar fjärde plats kom laddstolpar för elbil

Märkta garageportar

Jag har märkt en del portar med ett kryss som skall bytas om Ni undrar, det är inte tjuvar kommer med Garageportexperten tisdag morgon den 31/10

Information från styrelsen

Först vill styrelsen passa på att tacka alla medlemar som deltog under helgens städdag. Stort tack till er alla för att ni hjälper till att hålla vår förening i ordning. Sedan vill vi informera om att det kommer att bytas ut några garageportar i föreningen under hösten

Enkät till medlemmarna

EDIT: Inlämnandet av enkäten sker antingen till kvartersombuden som ombesörjer att svaren kommer in till styrelsen (antingen genom mail eller genom att lägga i ordförandens brevlåda, Ekebyvägen 45). Det går självfallet bra att själv lägga den i brevlådan eller mail ordföranden på ordforande(at)ekebyvagen. se Styrelsen har bett kvartersombuden om hjälp med att få ut en enkät till föreningens medlemar angående potentiella framtida investeringar/reinversteringar i föreningen

Styrelsens mötesprotokoll

Från och med nu blir det lättare att få tillgång till styrelsens mötesprotokoll. Vi kommer publicera dessa här på hemsidan senast 2 veckor efter varje möte. De finns under fliken "Styrelseprotokoll". Glad sommar!

E-postadresser till kvartersombud

För att styrelsen enkelt ska kunna informera kvartersombuden om arbetet med service av garageportar och grönytor med mera önskade styrelsen under kvartersombudsmötet få in e-postadresser till alla tillträdande kvartersombud. I dagsläget saknas adresser till kvartersombuden i kvarter 3, 8, 10 och 11. Det vore därför mycket uppskattat om styrelsen skulle kunna få in dessa

Nycklar för service av garageportar behöver lämnas in

2 maj träffar styrelsens representant T-Center som ska serva våra garageportar. För att detta ska kunna bli gjort snabbt och smidigt behöver styrelsen få garagenycklar för samtliga kvarter. Nu saknas det nycklar för åtkomst i kvarter 1, 4, 5 och 11

Städdagen genomförd

Tack till alla ni som var med på städdagen. Idag har grus från våra gångvägar och parkeringar sopats bort och det har börjat bli vårfint även där. Hälsningar Styrelsen

Inför städdagen 22 april

Nu på lördag 22 april är det den årliga vårstäddagen i området. Styrelsen hoppas att alla medlemmar har fått information av sina respektive kvartersombud. Kvarter 1 & 8 har iår beställt sand till sina sandlådor och de har flaggat för att om det finns extra över så kan de kvarter som behöver komma och ta

Årsmötesprotokoll för 2017

Årsmötesprotokollet för 2017 finns nu upplagt under mappen årsmötesprotokoll. Bilagor om svar på trädfällningen finns bifogade protokollet. Hälsningar Styrelsen

Insamling av garagenycklar

Då styrelsen har accepterat en offert angående service av samtliga garageportar kommer nycklar till garageportarna behövas samlas in. Det kommer att vara kvartersombuden i respektive kvarter som ansvarar för att samla in nycklarna och ge dem vidare till ansvarig i styrelsen. Styrelsen uppmanar all att vara noga med uppmärkningen av nycklarna så att rätt nyckel kan hittas enkelt vid servicen samt återfås

Tänk på vår miljö, tvätta bilen på biltvätten

Föreningen vill att samtliga medlemmar ska tänka på vår miljö. När du tvättar din bil, motorcykel eller båt sköljer du av miljöfarliga partiklar som sedan rinner ner i vårt grundvatten. Föreningen önskar att du tänker på både miljön, dig själv, din familj samt dina grannar och därför låter bli att tvätta din bil, motorcykel eller båt i anslutning till din fastighet eller föreningensbyggnader och grönytor

Städdag 22 april

Vårens städdag i föreningen kommer att vara lagd till 22 april och vi hoppas att vi kommer få fint väder. Containers kommer att beställan och vara utställda på samma platser som under höstens städdag. Sopningen av föreningens gator kommer att ske efter städdagen och alla uppmanas därför att ha bilen parkerad i sitt garage

Möte för kvartersombud

Nu är det dags för kvartersombuden och representant för styrelsen att ha ett informationsmöte och lämna över facklan till de tillträdande kvartersombuden. Sittande och blivande kvartersombud är varmt välkomna till kvartersgården den 5 april kl 19. 00

Tack till alla som deltog på årsmötet 2017

Styrelsen vill passa på att tacka alla deltagare under årsmötet för deras engagemang i vår förening. Tillträdande styrelse kommer att träffas under nästa för att börja arbeta med förvaltningen för 2017. Eftersom vissa förändringar skett i styrelsen kommer vi så fort som möjligt uppdatera kontaktinformationen här på hemsidan så att ni vet vem som ni ska vända er till med eventuella frågor

Tv-boxar som strular

Vi i styrelsen har varit i kontakt med Ownit AB angående att TV-boxarna varit sega och haft en fördröjning ( timglas symbol) under en längre tid. Enligt Ownit skall detta nu var avhjälpt från och med den 3 mars. Om Du fortfarande har problem med detta, vänligen ring Markus Silén ( 195) så jag vet om problemet kvarstår

Handlingar till årsstämman 2017 finns nu på hemsidan

OBS! Den 14 mars uppdaterades dokumentet med propositioner från styrelsen till att även innehålla ett förslag angående garagenycklar. Handlingarna till årsstämman 2017 finns nu att läsa på hemsidan. Kallelse kommer även att delas ut i alla brevlådor

Genomgång av Garageportar

Genomgång av Garageportar kommer att ske under Mars- April då ett företaget T center portexpert skall genomgå och samtliga 137 portar, därav så behöver vi nycklar till varje garagelänga. Inom kort kommer samfällighetens kvartersombud att samla in garagenycklar så att styrelsen kan genomföra översyn på samtliga föreninges grageportar och dess konstruktion. Vi hoppas att Du hjälper oss i detta jobb

Årsmöte 2017

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till årsmöte i kvartersgården den 28 mars-17. Mötet börjar klockan 19:00 Med vänliga hälsningar Styrelsen
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.